Svensk jord: Marklära och skogsvård, 1902-1938

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Under 1900-talets första hälft förändrades svensk skogsanvändning dramatiskt. Diskussionerna inom skogsbruket kom framför allt att kretsa kring skogens föryngring och vård. Undersökningen handlar om marklära och markbiologisk forskning i relation till dessa. Syftet är att undersöka samband mellan vetenskap, skogspolitik och idéer om skogsvård under perioden 1902-1938.

Under 1900-talets första hälft förändrades svensk skogsanvändning dramatiskt. Diskussionerna inom skogsbruket kom framför allt att kretsa kring skogens föryngring och vård. Undersökningen handlar om marklära och markbiologisk forskning i relation till dessa. Syftet är att undersöka samband mellan vetenskap, skogspolitik och idéer om skogsvård under perioden 1902-1938.
StatusPågående
Effective start/end date2014/09/012017/12/31

Participants