Hur andraspråksinlärare och modersmålstalare processar svensk ordföljd: Ett psykolingvistiskt och neurokognitivt perspektiv (SWOP2)

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Vuxna andraspråksinlärare har ofta problem att använda korrekt ordföljd på svenska, men vi vet mycket lite om hur de förstår och bearbetar ordföljder som de inte använder själva. Det här projektet jämför hur infödda svenskar, tyska och engelska inlärare av svenska förstår olika ordföljdmönster bl.a. genom att spela in hjärnans elektrofysiologiska aktivitet för att belysa vuxen språkinlärning.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012014/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Andersson, A., Sayehli, S. & Marianne Gullberg, 2018 jul 6, I : Bilingualism: Language and Cognition. 24 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (5)

Relaterade aktiviteter

Marianne Gullberg (Inbjuden talare)
2018 nov 21

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Visa alla (2)