Teaching sex? Teachers' knowledge about and strategies towards non-heteronormative youth in Canada

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

Participants

Relaterad forskningsoutput

Irina Schmitt 2014 Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang - utbildningsvetenskaplig forksning vid Lunds universitet. Johansson, R. & Persson, A. (red.). Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, s. 285-302

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (2)

Relaterade aktiviteter

Irina Schmitt (gästredaktör)
2013

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör/gästredaktör

Irina Schmitt (Inbjuden talare)
2015 dec 2

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Visa alla (11)