"Tekniklore" berättelser om förhållningssätt till apparater och maskiner

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

I vår tid är teknikanvändning viktig i både arbetsliv och privatliv. Modern teknik är ofta komplicerad och vi använder den även om vi inte förstår hur den fungerar. Vi lär oss med praktik och med knep att hantera den. Det finns berättelser om relationerna mellan människa och teknik som är viktiga att undersöka. Mellan människa och maskin uppstår en sorts relation. Ibland som ett levande väsen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012017/12/31

Participants