forskningsprojekt ”Europeisering av kulturarvet i Polen och Sverige”

Projekt: ForskningInternationellt samarbete

Forskningsområden

Nyckelord

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet syftar till att studera hur de europeiska integrationsprocesserna och EU-medlemskap påverkar konstruktionen och förståelsen av kulturarvet i Polen och Sverige.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/01/012018/12/31

Samarbetspartner

Participants