Indirekt besittningsskydd - en inskränkning i parternas avtalsfrihet

Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

Beskrivning

Ämnet för avhandlingen omfattar det indirekta besittningsskyddet för lokalhyresgäster. Vid lokaluthyrning har en övergripande svårighet blivit att försöka hitta ett mellanting mellan hyresgästens affärsintresse och hyresvärdens ägarintresse. Jag avser att utreda den bedömningsmodell mellan fastighetsägare och hyresgäst, som lagreglerna givit upphov till, genom att från grunden ifrågasätta 1960-talets grundsatser som regelverket förnärvarande vilar på. Syftet är att sätta regelverket i relation till rådande lokalhyresmarknad och utreda dess ändamål och användbarhet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/03/01 → …

Participants