Rummets objektifierande - språkliga och historiska undersökningar av rumsbegreppet

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta projekt undersöker den eviga frågan om förhållandet mellan språk och tanke. Utgångspunkten är i det återkommande antagandet att språkliga betydelser är motiverade från förspråkliga betingelser som t.ex. varseblivningen. Jag undersöker specifikt huruvida rummet och rumsliga betydelser är så pass centrala som antagits för språklig betydelse. Projektet består av tre delar:

• Begreppsligt klargörande av vad man menar med rummet inom semantiken
• Tvärlingvistiska undersökningar av språk med olika uppfattningar om rummet
• Studier av hur rumsbegreppet utvecklats och förändrats historiskt, specifikt sett i förhållande till dess centrala roll i den samtida språkvetenskapen.
StatusEj startat

Participants