Svenska Pompejiprojektet

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets fältarbete syftar till att upprätta en vetenskaplig dokumentation över ett pompejanskt kvarter, insula V 1, frilagt under 1800-talet. Målet är att bevara, och att utvinna kunskap om antik livsföring. Projektet omfattar också en studie av hur Pompeji fungerat som inspirationskälla i efterantik tid upp till idag i Sverige liksom i en vidare europeisk kontext.

Det Svenska Pompejiprojektet är ett stort arkeologiskt åtagande startat år 2000 från Svenska Institutet i Rom. Studieobjektet är ett antikt kvarter, frilagt på 1870-talet, innefattande stora rikemanshus, mindre bostäder och en stor mängd små lokaler avsedda för olika former av ekonomisk aktivitet: verkstäder, butiker, barer, värdshus. Området är stort. Det omfattar bortåt 3000 m2, eller, i runt tal, 170 rum av olika storlek. Ambitionen är att ge lika forskningsrum åt alla kvarterets enheter, små som stora, odekorerade som dekorerade. Speciell vikt läggs vid studie av enheternas inbördes förbindelse eller samspel; att öppna arkitekturdokumentationen för studie av det sociala och dess utveckling över tid – när Pompeji begravdes av vulkanutbrottet år 79 var kvarteret redan 200 år gammalt. Arbetet består också i utprovning av olika dokumentationsmetoder för att genom ny teknik: digitalt foto, 3D scanning, georeferenssystem osv, bidra till den bevarande genom minutiös dokumentation och virtuell visualisering. Projektets forskningsplattform on line, www.pompejiprojektet.se/insula.php , är ett ovärderligt medel för att åstadkomma utvärdering och samordning inom projektet, samt sprida resultat och inbjuda till diskussion med det vidare forskningssamhället. Från start har projektet också haft ambitionen att föra fram detta antika arvs förmåga att fascinera modern publik. Sedan upptäckten på 1700-talet har pompejanskt inflytande given plats i konstnärligt skapande och designhistoria.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2000/01/012017/12/31

Participants

Related projects

Renée Forsell

2001/01/012014/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (3)

Relaterad forskningsoutput

Anne-Marie Leander Touati & Cederlöf, U. 2016 dec Returns to Pompeii: Interior space and decoration documented and revived 18th-20th century. Hales, S. & Leander Touati, A-M. (red.). Svenska institutet i Rom, s. 151-166 (Skrifter utgivna av de svenska institutet i Rom 4o / Acta Instituti Romani Regni Suecia in 4o; nr. 62)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Anne-Marie Leander Touati 2016 dec Returns to Pompeii: Interior space and decoration documented and revived 18th-20th century. Hales, S. & Leander Touati, A-M. (red.). Stockolm: Svenska institutet i Rom, s. 123-150 (Skrifter utgivna av Svenska institutet i Rom; vol. 62)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Anne-Marie Leander Touati (red.) & Hales, S. (red.) 2016 dec Stockholm: Svenska institutet i Rom. 307 s. (Skrifter utgivna av de svenska institutet i Rom 4o / Acta Instituti Romani Regni Suecia in 4o; vol. 62)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (6)