Tonal, facial and articulatory gestures in Swedish prosody

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Nyckelord

  • EMA, Humanities Laboratory, Articulography

Populärvetenskaplig beskrivning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om timing i multimodal kommunikation, d.v.s. hur en samlad kommunikation av språkljud och kroppsrörelser förhåller sig till varandra i tid.
Jag kommer att titta specifikt på sambandet mellan artikulatoriska rörelser, intonation och ansiktsrörelser. Detta görs bäst genom att använda sig av en elektromagnetisk artikulograf vilken kan spela in rörelser i både tid och rymd, likt motion capture.
Projektet bidrar till fonetisk grundforskning, medicinsk forskning om tal- och språkrubbningar samt forskning om människa-dator interaktion.
StatusPågående
Effective start/end date2014/09/01 → …

Participants

Relaterad forskningsoutput

Malin Svensson Lundmark 2017 I : Stem-, Spraak- en Taalpathologie. 22, Supplement, s. 71-71

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Malin Svensson Lundmark, Johan Frid & Susanne Schötz 2015 Working papers Linguistics and Phonetics. Proceedings of Fonetik 2015, Vol. 55

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (4)