(Un)becoming Dysfunctional: Towards an Socially Just Pedagogy

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Utbildningsvetenskap
  • Filosofi, etik och religion

Beskrivning

Centralt för avhandlingen är att föra en pedagogisk-etisk diskussion kopplat till de för vår tid allt mer vanligt förekommande neuropsykiatriska diagnoser, främst med diagnosen adhd som exempel. I avhandlingen intresserar jag mig för vilka nya gränslinjer som följer dessa diagnoser och vilka pedagogiskt-etiskt implikationer kan de föra med sig. Centralt för avhandlingen är också att skissa på en pedagogisk modell som bygger på en så kallad posthumanistisk grund. Detta innebär att om allting är i ständig rörelse så måste ”varat” ersättas med ”blivandet”, samt att om människan ständigt berör verkligheten och verklighet berör människan, så följer ett givet etiskt ansvar för allt samblivande, såväl gällande mänskliga som icke-mänskliga kroppar. Att diagnostisera innebär också att kategorisera, och även kategorin som pedagogiskt verktyg är föremål för (kritiskt) studium. Så om allting är i blivande men tvunget alltid blir ”segmenterat”/”fastlåst”, vilka hållbara ”låsningar”/”segmenteringar” ska vi bygga vidare på? Kanske kan det rent av vara så att det finns ett behov av att skriva fram nya pedagogiska modeller? Avhandlingen handlar således lika mycket om att göra nytt som att beskriva det rådande.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/09/01 → …

Participants

Relaterad forskningsoutput

Mattias Nilsson Sjöberg 2015 (Unpublished)

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Mattias Nilsson Sjöberg 2015 (Submitted)

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (9)