Unifying Experience: Unity, Practice, and the Modes of Experience in the Thought of R. G. Collingwood and John Dewey

Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Idé- och lärdomshistoria

Nyckelord

  • Collingwood, Dewey, Erfarenhet, Idealism, Praktisk kunskap

Beskrivning

Sedan den språkliga vändningen har erfarenhetsbegreppet blivit allt mer ifrågasatt inom humanistiskt tänkande. Genom en komparativ studie av R.G. Collingwood och John Dewey utifrån hur de använder begreppet i relation till olika kunskapsfält, som historia, religion, estetik, naturvetenskap och filosofi hoppas jag kunna bidra till förståelse för vad erfarenhetens lockelse har bestått i samt att inverka i samtida diskussioner om begreppets användbarhet.

Populärvetenskaplig beskrivning

En jämförande studie av John Deweys och R.G. Collingwoods syn på erfarenhet i relation till kunskapsfälten historia, religion, estetik, naturvetenskap och filosofi. Vad är erfarenhetsbegreppets relation till kunskap? Vad har dess lockelse och problematik bestått i, och är det alls användbart idag?
Short titleUnifying Experience
StatusPågående
Effective start/end date2016/09/01 → …

Participants