Unifying Experience: John Dewey & R. G. Collingwood’s Defence of Humanist Culture in the Age of Fragmentation

Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Idé- och lärdomshistoria

Nyckelord

  • Collingwood, Dewey, Erfarenhet, Idealism, Praktisk kunskap

Populärvetenskaplig beskrivning

Denna studie argumenterar för att den amerikanske pragmatisten John Dewey och den brittiske historikern och filosofen Robin George Collingwoods tänkande bör förstås mot bakgrund av uppfattningen om modernitetskris som var särskilt utbredd under mellankrigstiden. Både Collingwood och Dewey hämtar inspiration från den idealistiska traditionen för att utarbeta ett praktiskt kunskapsideal och ett försvar för den humanistiska kulturen mot tendenser som individualism, fragmentisering, scientism och långtgående specialisering.
Short titleUnifying Experience
StatusPågående
Effective start/end date2016/09/012021/09/01

Participants