Vad är innebörden av ett barn i uppfostran och utbildning? (preliminär titel)

Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • barn, hund, behaviorism, skinner, foucault, uppfostran, utbildning, asplund
StatusPågående
Effective start/end date2012/09/01 → …

Participants