Med akademiska yrkesutbildningar mot framtiden. Bildnings- och yrkesorientering hos studenter vid Högskolan i Halmstad

Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • sociology, educational sciences, högre utbildning, bildning

Beskrivning

Avhandlingsprojekt i pedagogik vid Högskolan i Jönköping.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2008/07/01 → …

Participants

  • Björk, Peter (Forskarstuderande)
  • Anders Persson - Utbildningsvetenskap (Handledare)
  • Nelson, Anders - Halmstad University (Biträdande handledare)
  • Chaib, Christina - Jönköping University (Biträdande handledare)