What you say is what you did (WYSIWYD)

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet är en del av ett EU-projekt vars mål är att utveckla interaktion mellan människor och robotar. Det långsiktiga målet är att robotar skall kunna hjälpa personer i en hemmiljö. Forskningen vid LUCS fokuserar på hur en robot kan lära sig tolka en människas handlingar och kommunicera om dem. Andra delar av projektet handlar om att ge roboten ett självbiografiskt minne och att kunna berätta.

Projektet är en del av ett EU-projekt vars mål är att utveckla interaktion mellan människor och robotar. Det långsiktiga målet är att robotar skall kunna hjälpa personer i en hemmiljö. Forskningen vid LUCS fokuserar på hur en robot kan lära sig tolka en människas handlingar och kommunicera om dem. Andra delar av projektet handlar om att ge roboten ett självbiografiskt minne och att kunna berätta.
StatusSlutfört
Effective start/end date2014/01/012016/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Zahra Gharaee, Peter Gärdenfors & Magnus Johnsson 2017 jun 4 I : Applied Soft Computing. 59, s. 574-585

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Zahra Gharaee, Peter Gärdenfors & Magnus Johnsson 2017 I : Biologically Inspired Cognitive Architectures. 22, s. 10-19

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Buonamente, M., Dindo, H. & Magnus Johnsson 2016 I : Cognitive Systems Research.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)