Naturens ungdom - friluftsliv och medborgarfostran i Sverige 1930-60

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur den svenska scoutrörelsen samt arbetarrörelsens Unga Örnar använde naturumgänge för att förmedla ideal om det goda samhället och den goda medborgaren under decennierna före och efter andra världskriget. Spänningsfältet ligger i relationen natur-samhälle och de teman som fokuseras är rum, tid och kroppslighet.
StatusSlutfört
Effective start/end date2012/09/012017/12/31

Participants