Andraspråket i utveckling

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Abstract

En av utmaningarna för lärare är att känna igen språkfel som en del av språkutvecklingen. Eftersom normen i klassrummet ofta är språklig korrekthet kan det vara svårt att urskilja utvecklingen. Synen på inlärarspråket som ett eget språk snarare än en sämre variant av målspråket samt kunskap om typiska drag i inlärarspråket ökar möjligheterna att se den utveckling som faktiskt sker hos eleverna, vilket kan påverka såväl elev som lärare positivt. Olika delar av språket utvecklas också på olika sätt. Ibland måste man därför plocka isär språket för att kunna identifiera förutsättningarna för utveckling. Grammatiken följer till exempel ”inbyggda” stadier medan uttalet påverkas ganska mycket av moders-målet, och ordförrådet är beroende av stora mängder inflöde. Det här kapitlet beskriver inlärarspråket och utvecklingen av morfosyntax, lexikon och fonologi för att skapa en förståelse för inlärares andraspråksutveckling.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Språkstudier

Nyckelord

  • nyanlända, svenska som andraspråk, mångkulturell skola
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationEn god fortsättning
Undertitel på gästpublikationNyanländas fortsatta väg i skola och samhälle
RedaktörerTore Otterup, Gilda Kästen-Ebeling
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur AB
Sidor141-163
Antal sidor22
ISBN (tryckt)978-91-44-11390-6
StatusAccepted/In press - 2018
PublikationskategoriPopulärvetenskap
Peer review utfördNej