Bostadsbränder i storstadsområden

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Syftet med detta forskningsprojekt är att i samverkan med räddningstjänster, kommuner och andra berörda aktörer i storstadsområden, analysera bakomliggande bestämningsfaktorer till rumsliga, bebyggelse - och befolkningsmässiga skillnader i förekomsten av bostadsbränder. Projektet ska genom samproduktion med berörda aktörer utveckla förslag på hur brandsäkerhetsarbetet kan bedrivas och utvärderas i dagens socialt fragmenterade storstadsområden.

De forskningsfrågor som ska besvaras är:
• Hur ser utvecklingen ut avseende bostadsbränder i de olika storstadsområdena?
• Finns det olika typer och koncentrationer av bostadsbränder i de olika storstadsområdena? I så fall, hur ser dessa ut?
• Varför finns det skillnader i brandförekomst inom och mellan de olika storstadsområdena?
• Hur bedrivs och utvärderas brandsäkerhetsarbete i de olika storstadsområdena?
• Hur bör brandsäkerhetsarbetet bedrivas och utvärderas i den socialt fragmenterade staden?

Bostadsbränderna per 1 000 invånare minskar överlag i hela Sverige mellan 2007-2015. Det gäller även i storstadsområdena där särskilt Malmö har en kraftig nedgång främst beroende på ett minskat antal anlagda bränder. Samtliga storstadsområden har tydliga rumsliga koncentrationer av bostadsbränder.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Malmö University
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Kulturgeografi
Originalspråksvenska
UtgivningsortMalmö universitet och Lunds universitet
FörlagMyndigheten för samhällsskydd och beredskap
Antal sidor73
VolymMSB1171
ISBN (tryckt)978-91-7383-799-6
StatusPublished - 2018 mar 11
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Related projects

Nicklas Guldåker, Mona Tykesson Klubien, Per Olof Hallin & Jerry Nilsson

2014/07/302017/12/31

Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Nationellt samarbete

Visa alla (1)