Konturer av ett kvinnligt fält. Om missbrukande kvinnors möten i familjeliv och behandling

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Missbrukande kvinnor och mammor har ofta fördömts av samhället och av människor i sin omgivning. De har setts som ansvarslösa kvinnor och olämpliga mammor utifrån en samhällssyn, att barn och missbruk inte går ihop. De livshistoriska intervjuerna med missbrukande kvinnor och mammor, som avhandlingen bygger på visar, att kvinnorna både vill vara respektabla och ta väl hand om sina barn, men missbruk och andra problem lägger hinder ivägen. Ofta har de egna erfarenheter både av stöd och ingripanden från samhällets sida från barndomen in i vuxen ålder. Tidigt har de blivit medvetna om samhällets syn på familjeliv och missbruk. Detta gör att de måste finna strategier att balansera mellan ideal och vardagsverklighet och skydda sin familj från insyn. De lär sig att hävda sina intressen i mötet med olika samhällsrepresentanter och utvecklar en ”koreografi med myndigheter”. Samtidigt är kvinnorna beroende av vad samhället kan erbjuda när det gäller behandling och olika slag av socialt stöd. Det är anledningen till att de underordnar sig de olika självregleringstekniker i form av behandling, som samhället erbjuder dem med syftet att bli betraktade som godtagbara kvinnor och mammor.

Kvinnornas berättelser analyseras utifrån ett genus- och ett klassperspektiv. De sätts in i sitt strukturella sammanhang genom att vi får följa utvecklingen av kvinnobehandlingen under l900-talet. Kvinnornas berättelser ger en bild av vad de ser som betydelsefullt beträffande behandling och socialt stöd både för att förverkliga sig som kvinnor och finna vägar ut ur missbruket.

Detaljer

Författare
  • Karin Trulsson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Socialt arbete

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2003 apr 25
Förlag
  • Karin Trulsson, Pl 3248, 243 92 HÖÖR
Tryckta ISBN91-89604-17-2
StatusPublished - 2003