Krisgrupper och spontant stöd : om insatser efter branden i Göteborg 1998

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Bibtex

@phdthesis{aa3707e4a10044179b238ad8e3faa3b5,
title = "Krisgrupper och spontant st{\"o}d : om insatser efter branden i G{\"o}teborg 1998",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Efter diskoteksbranden i G{\"o}teborg 1998, d{\aa} 63 ungdomar dog och l{\aa}ngt fler skadades, {\"o}ppnades {\"o}ver 100 krisgrupper och krisjourer av stadsdelsf{\"o}rvaltningar, sjukhus och frivilligorganisationer. Avhandlingen bygger p{\aa} intervjuer med 21 drabbade och 29 f{\"o}retr{\"a}dare f{\"o}r olika krisgrupper. De drabbade fick av krisgrupperna praktisk hj{\"a}lp och st{\"o}d t.ex. n{\"a}r de anh{\"o}riga skulle identifiera sina omkomna barn. I n{\aa}gra fall kunde krisgrupperna erbjuda l{\aa}ngsiktigt st{\"o}d med samtal n{\"a}r de drabbades v{\"a}nner efter en tid inte l{\"a}ngre orkade lyssna. De professionella i de olika krisgrupperna var socionomer, psykologer, diakoner och pr{\"a}ster. Flera av dem betonade det praktiska st{\"o}dets betydelse {\"a}ven om samtal och minnesstunder var viktiga. Gemensamt f{\"o}r alla dessa yrkesgrupper var att deras kunskap h{\"a}rstammar fr{\aa}n teorier som anv{\"a}nds inom psykiatri. De betonade dock att sorg {\"a}r en allm{\"a}nm{\"a}nsklig erfarenhet och att alla, inte bara vissa yrkesgrupper, kan ge st{\"o}d. F{\"o}rutom dessa professionella insatser organiserades spontant st{\"o}d. Det skedde bland annat genom att familj, sl{\"a}kt och v{\"a}nner hj{\"a}lpte de drabbade familjerna. N{\aa}gra invandrare bildade spontana krisgrupper. Dessa grupper kunde f{\"o}rmedla information fr{\aa}n myndigheter p{\aa} invandrarnas spr{\aa}k. De spontana krisgruppernas stora uppgift var emellertid att bem{\"o}ta den misstro mot myndigheter som m{\aa}nga invandrare visade. Till exempel bj{\"o}d en av dessa krisgrupper en av ministrarna p{\aa} bes{\"o}k i G{\"o}teborg till ett m{\"o}te med oroliga f{\"o}r{\"a}ldrar f{\"o}r att f{\"o}rklara hur polisen utredde brandorsaken. Resultatet blev att misstron bland invandrarna minskade. F{\"o}r de drabbade ungdomarna betydde de olika krisgrupperna att de fick m{\"o}jlighet att samlas, {\"o}vernatta i krisgruppernas lokaler och p{\aa} det s{\"a}ttet s{\"o}rja tillsammans. Ungdomarna ville samtala om branden med vuxna de k{\"a}nde innan. D{\"a}rf{\"o}r avvisade n{\aa}gra av dem erbjudanden om samtal av ok{\"a}nda socialsekreterare och psykologer. Backaplan blev en spontan minnesplats d{\"a}r ungdomar och anh{\"o}riga samlades f{\"o}r att med t{\"a}nda ljus, blommor och dikter hedra de omkomna. Avhandlingens resultat har analyserats med hj{\"a}lp av sociologiska teorier om organisationer, professioner och vad som h{\aa}ller en grupp samman i samband med sorg och kris.",
keywords = "Social changes, post traumatic stress disorder PTSD, professional and voluntary social work, emergent organizations, professional jurisdiction and abstraction, social network, disaster, collective mourning, theory of social work, Sociala f{\"o}r{\"a}ndringar, teorier om socialt arbete",
author = "{Nieminen Kristofersson}, Tuija",
note = "Defence details Date: 2002-05-23 Time: 10:15 Place: School of Social Work/Socialh{\"o}gskolan room no 28, Bredgatan 26, Lund External reviewer(s) Name: Winston Castro, Freddy Title: [unknown] Affiliation: Gothenburg University ---",
year = "2002",
language = "svenska",
isbn = "91-89604-09-1",
publisher = "Tuija N. Kristofersson, Jakobssons v{\"a}g 13, S-295 35 Brom{\"o}lla, SWEDEN,",
school = "Socialh{\"o}gskolan",

}