Ny situation - ny organisation. Gatutidningen Situation Sthlm 1995-2000

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
I tider av samhällsförändringar uppträder nya organisationer. De är beroende av att mobilisera resurser från en omgivning som präglas av en gammal ordning. De måste då anpassa sig för att överleva. I denna process är härmandet en central mekanism. Nya organisationer lär sig att överleva genom att härma sin omgivning. Detta leder i sin tur till att de tenderar att bli alltmer lika gamla, och redan etablerade organisationer. Avhandlingen handlar om gatutidningen Situation Sthlm, en organisation av för svensk del oprövad typ, som tog plats i organisationslivet under andra halvan av 1990-talet. Situation Sthlm är en del av en världsomspännande gatutidningsrörelse. Det unika med dessa tidningar är att de säljs av hemlösa på gatan och kombinerar socialt arbete med affärsdrivande verksamhet. I början försökte Situation Sthlm härma den framgångsrika engelska gatutidningen The Big Issue. Men anspråken på att spela en roll för Stockholms hemlösa och behovet av tillgång till lokala resurser gjorde att tidningen allmer började likna de andra lokala organisationer som redan var verksamma inom hemlöshetsområdet.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Socialt arbete

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2002 jun 6
Förlag
  • School of Social Work, Lund University
Tryckta ISBN91-89604-11-3
StatusPublished - 2002

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data