On the Role of Envisioned Futures in Sustainability Transitions

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Visioner och framtidsbilder efterfrågas ofta för att motivera och inspirera till samhälleliga förändringar. Sådana visioner kan bygga på politisk förändring eller måla upp bilder av teknisk utveckling som hjälper oss att lösa svåra samhälleliga problem. Den typen av visioner är kanske speciellt viktiga när vi strävar efter en hållbar utveckling, och framför allt ifall vi vill motverka att jordens medeltemperatur höjs med mer än två grader med allvarliga
klimatförändringar till följd.

Vikten av visioner och förväntningar på teknologi lyfts också fram i den forskning som studerar just samhällelig och teknisk omställning mot hållbara produktions- och konsumtionssystem. Visioner och positiva förväntningar sägs ha en koordinerande effekt, något som attraherar resurser och människor att jobba för att utveckla den teknik som behövs för att visionen ska nås. Men huruvida detta verkligen stämmer och hur effekterna av olika sorters framtidsbilder och förväntningar ska studeras är fortfarande oklar. Målet med
den här avhandlingen har varit att ta fram analytiska verktyg som kan hjälpa oss att få en ökad förståelse av framtidsbilders roll i omställningen till mer hållbara system. Baserat på vetenskapsfilosofin kritisk realism har jag utvecklat grunden till en teori om de mekanismer med vilka framtidsbilder leder till förändring. Margaret Archers arbete om människors reflexivitet och den interna konversationen vi alla håller när vi skapar oss en förståelse av vår omvärld har varit vägledande för denna teorigrund.

Jag har också studerat olika typer av framtidsbilder och hur de på olika sätt kan väcka engagemang hos den som tar del av dessa bilder. De olika sätt att föreställa sig framtiden som har studerats är skönlitteratur (såkallad cli-fi eller climate fiction), vetenskapliga klimatscenarion, demonstrationsprojekt för att introducera biogas som bränsle för tunga transporter och förväntningar på teknologi som kan använda koldioxid som kolkälla till material och bränslen. Genom att studera och analysera dessa framtidsbilder visar jag att olika typer av
engagemang kan vara viktiga för en samhällsdebatt där vi inte bara behöver diskutera vilka åtgärder som är mest effektiva, utan också vilka åtgärder som är mest önskvärda i förhållande till det slutmål, eller den vision, vi vill nå.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Övrig annan teknik
  • Energisystem

Nyckelord

  • förväntningar, socio-teknisk förändring, framtidsbilder
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2018 jun 1
UtgivningsortLund
Förlag
  • Department of Technology and Society, Lund University
Tryckta ISBN978-91-7753-661-1
Elektroniska ISBN978-91-7753-662-8
StatusPublished - 2018 maj 4
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Oscar Svensson & Alexandra Nikoleris, 2018, I : Research Policy. 47, 2, s. 462–473 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Alexandra Nikoleris, Johannes Stripple & Paul Tenngart, 2017 aug, I : Climatic Change. 143, 3-4, s. 307-319

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)