”Pojken lyfter sitt svärd. Ger sig in i en strid han inte kan vinna”. Om metaforer och kronisk cancersjukdom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Inom palliativ cancervård möter vårdpersonal patienter och anhöriga som befinner sig i svåra känslolägen. Språkbruket är en viktig del av bemötandet: att lyssna på och förstå patienters och anhörigas språkbruk och att kunna anpassa sitt eget språkbruk. Projektet MEPAC syftar till att stärka kunskapen om språkbruket genom att sätta fokus på metaforanvändningen. Projektet använder en empiridriven, språkvetenskaplig metod för analys av metaforer. Denna artikel presenterar en kvalitativ analys av krigs- eller kampmetaforik i texter skrivna av sex bloggare med kronisk cancerdiagnos. Krigs- eller kampmetaforik har fått uppmärksamhet och en del kritik i tidigare forskning. Analysen visar att krigs- och kampmetaforer förekommer hos alla bloggare i analysmaterialet. Användningen av kampmetaforer är komplex; metaforerna kan ha såväl positiva som negativa effekter. Studiens resultat har betydelse för utbildning av vårdpersonal inför de känsliga samtal som förs inom palliativ cancervård: medvetenhet om och lyhördhet för metaforanvändning ger bättre förutsättningar för ett personcentrerat bemötande

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Linnaeus University
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Språkstudier
  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • metaforer, språkvetenskap, palliativ vård, cancersjukdom, diskursanalys
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)271
Antal sidor279
TidskriftSocialmedicinsk tidskrift
Volym93
Utgivningsnummer3
StatusPublished - 2016 jul 6
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa

Related projects

Anna W Gustafsson, Charlotte Hommerberg, Eva Benzein & Anna Sandgren

2015/08/012018/07/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)