Projectification: The Trojan horse of local government

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Syftet med denna avhandling är att begreppsliggöra projektifiering av offentlig sektor genom att besvara frågorna hur projektifiering yttrar sig i den kommunala praktiken och hur det påverkar kommunal organisering och kommunalt anställda. Avhandlingen är en institutionell etnografi som tar sin utgångspunkt i den svenska kommunen Eslöv och dess organisatoriska och institutionella omgivning. Med ett ”institutional logic” perspektiv och översättningsteori begripliggörs projektifiering som 1, spridning - vilket betonar den ökande användningen och utbredningen av projekt och projektidéer, 2, som omvandling och anpassning – vilket belyser processer för omvandling av "permanenta" organisatoriska aktiviteter till tillfälliga projekt och anpassning av de omgivande organisatoriska strukturerna, samt 3, organisatoriskt kapacitetsbygge – vilket innebär att projektlogiken sprids i lokala organisationer, inte i första hand genom specifika projekt, utan genom olika praktiker som uppmuntrar projektlogiken, vilket förstärker den kommunala organisatoriska projektkapaciteten.
Tre slutsatser dras. Först måste projektifiering betraktas som något mer än ”en massa projekt”. För det andra är projekt inte "bara" organisatoriska transportörer av någonting, utan tekniker, verktyg och praktiker som oberoende av projektmål producerar effekter av sig själva. För det tredje är det praktiska resultatet av projektlogiken mer influerade av de rationella och tekniska aspekterna av projektet än de innovativa och flexibla aspekterna. På så vis tycks den kommunala byråkratin bekämpa byråkratin med mer byråkrati.

Detaljer

Författare
  • Mats Fred
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Samhällsvetenskap
  • Statsvetenskap

Nyckelord

  • Projektifiering, kommuner, institutional logic, översättning, action net
Bidragets titel på inmatningsspråkProjektifiering : offentlig sektors trojanska häst
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Sponsorer för avhandling
  • Swedish Research Council
Tilldelningsdatum2018 feb 16
UtgivningsortMalmö
Tryckta ISBN978-91-7753-452-5
Elektroniska ISBN978-91-7753-453-2
StatusPublished - 2018 jan 10
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Defence details Date: 2018-02-16 Time: 10:15 Place: Niagara, auditorium NI:COE11, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö External reviewer(s) Name: Montin, Stig Title: Professor Affiliation: Göteborgs universitet ---

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Fred, M. & Hall, P., 2017, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 1, s. 185-205 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fred, M., 2015, I : Scandinavian Journal of Public Administration. 19, 2, s. 49-68

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fred, M., Forssell, R. & Hall, P., 2013, I : Kommunal ekonomi och politik. 17, 2, s. 37-59

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)

Related projects

Mats Fred, Patrik Hall, Dalia Mukhtar-Landgren, Ylva Stubbergaard & Josef Chaib

Swedish Research Council

2012/01/012017/12/31

Projekt: ForskningNationellt samarbete, Samarbete med kommuner och landsting

Visa alla (1)