Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
Återställ filter
 1. Rapport
 2. Delaktighetsforskning och funktionshinder: Kartläggning av kunskapsläge och forskningsbehov med särskilt fokus på teknik- och designperspektiv

  Per-Olof Hedvall 2017 sep 4 23 red. http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/publikationer/rapporter/rapporter-2017/delaktighetsforskning-och-funktionshinder/: Myndigheten för Delaktighet. 130 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 3. Intermediate Evaluation Report for the project GiraffPlus

  Britt Östlund, Frennert, S., Forsberg, A., Cortellessa, G., Fracasso, F., Turno, M., Gutierrez, C., Perez, A. I., Nilsson, M. & Fredriksson, C. 2013 EU:s Seventh framework programme. 70 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 4. Tangible participation

  Larsen, H. S. 2012 Certec, Lund University. 42 s. (Intern rapport, CERTEC; vol. 2012-1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. D1.1 User Needs Assessment Methodology

  Körtner, T., Batko-Klein, D., Smith, A., Lammer, L., Huber, A., Britt Östlund, Håkan Eftring, Frennert, S., Antona, M. & Rauhala, M. 2012 [Publisher information missing]. 66 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 6. Report on Technical Specifications and Standards of Geographic Information

  Charlotte Magnusson, Lars Harrie, Kelly, P., Ferguson, S., Sarjakoski, T., Korvanen, J., Peters, J., Stoer, A., Pielot, M., Heuten, W. & Poppinga, B. 2010 [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 7. Visa vid Vigs ängar

  Persson, A. 2007 [Publisher information missing]. 27 s. (Certec; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. Design för den mänskliga sektorn: Redovisning år 2

  Bodil Jönsson 2007 [Publisher information missing]. 26 s. (Certec; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 9. Teknisk utveckling och FoU-insatser: Ett forskningsperspektiv på IT-hjälpmedel och bostadsanpassningar för personer med personlig assistans

  Britt Östlund 2007 Hjälpmedelsinstitutet. 16 s. (IT-baserade hjälpmedel, bostadsanpassning och personlig assistans. Ett uppdrag av Assistanskommittén S 2004:06, en parlamentarisk kommitté med anledning av lagen om assistansersättning (L)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 10. Verksamhetsberättelse 2006

  Bodil Jönsson & Persson, A. 2007 [Publisher information missing]. 67 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. Att så vidare, 2007: Certec fyller tjugo

  Bodil Jönsson 2007 [Publisher information missing]. 48 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 12. MICOLE D 14: Final User Requiremants and Design Recommendations

  Charlotte Magnusson, Håkan Eftring, Kirsten Rassmus-Gröhn, Crossan, A., Brewster, S., Jansson, G., Juhasz, I., Stamou, A., Lauruska, V., Archambault, D., Sallnäs, E-L., Hippula, A., Raisamo, R., Tanhua-Piiroinen, E., Pietrzak, T., Winberg, F. & Martin, B. 2007 [Publisher information missing]. 25 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 13. Feel-o-metern

  Bodil Jönsson 2006 [Publisher information missing]. 34 s. (Certec; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 14. Design för den mänskliga sektorn: Redovisning till Sparbanksstiftelsen Skåne avseende år 1

  Bodil Jönsson, Brattberg, G., Håkan Eftring, Svensk, A. & Britt Östlund 2006 [Publisher information missing]. 61 s. (Certec; vol. 2b)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 15. WWW.Welcoming.Wide.World: Internet and mobility impairments

  Anderberg, P. 2006 [Publisher information missing]. 24 s. (Certec; vol. 2a)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 16. Äldre Boende Design

  Britt Östlund & Håkansson, U. 2006 [Publisher information missing]. 41 s. (Certec; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. Ytterligare

  Andersson, G. 2006 [Publisher information missing]. 86 s. (Certec; vol. 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 18. ENACTIVE Deliverable DRD122 Final report on technological specifications for Enactive Interfaces

  Luciani, A. & Charlotte Magnusson 2006 [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 19. Verksamhetsberättelse 2005

  Bodil Jönsson & Håkan Eftring 2006 [Publisher information missing]. 28 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 20. Internetbaserad rehabilitering av långtidssjukskrivna personer med smärta och utmattningssyndrom - en randomiserad studie

  Brattberg, G. 2005 [Publisher information missing]. 25 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 21. PTSD och ADHD bakom många fall av utmattningssyndrom

  Brattberg, G. 2005 [Publisher information missing]. 40 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 22. Bottnar smärtpatienters långtidssjukskrivning i påfrestande livshändelser?

  Brattberg, G. 2005 [Publisher information missing]. 5 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 23. ENACTIVE Milestone report: First version of the Haptic-sounds experiments roadmap

  Magnusson, C. , Eriksson, J. , Luciani, A. , Cadoz, C. , Drazek, A. , Couroussé, D. , Florens, J-L. , Arliaud, A. , Castagné, N. , Essl, G. , Gutierrez, T. , Casati, R. , Dokic, J. , Bullot, N. , Sanchez, E. , Díaz, I. , Gil, J. J. , Verfaille, V. , Depalle, P. , Wanderley, M. M. & 7 andra Summers, I., Brady, A., Rath, M., Magnenat-Thalmann, N., Kim, H., Sophie, J. & Papagiannakis, G. 2005 [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 24. Verksamhetsberättelse 2004

  Bodil Jönsson & Håkan Eftring 2005 [Publisher information missing]. 27 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 25. Hälsosant Jönköping: Kvantitativ och kvalitativ analys

  Brattberg, G. 2005 [Publisher information missing]. 56 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 26. SåJaFärdigtNuharvigjortdet

  Åkesson, T., Nilsson, S., Brunlid, L. & Möller, S. 2005 [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 27. Situated research and design for everyday life

  Bodil Jönsson, Malmborg, L., Svensk, A., Anderberg, P., Brattberg, G., Breidegard, B., Håkan Eftring, Henrik Enquist, Flodin, E., Gustafsson, J., Charlotte Magnusson, Mandre, E., Nordgren, C. & Kirsten Rassmus-Gröhn 2004 [Publisher information missing]. 70 s. (Certec; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. Funktionshinder, säkerhet, osäkerhet och katastrofer

  Bodil Jönsson, Deaner, E., Mandre, E., Nordgren, C. & Svensk, A. 2004 [Publisher information missing]. 43 s. (Certec; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 29. Navigationsstöd i vardagen

  Abdelmassih Waller, P. 2004 [Publisher information missing]. 32 s. (Certec; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 30. Mina medicinska bilder

  Henrik Enquist 2004 [Publisher information missing]. (Certec; vol. 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 31. TeleTal efter 6 års försöksverksamhet

  Abdelmassih Waller, P. 2004 [Publisher information missing]. (Certec; vol. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 32. Förmedlingstjänster för döva och hörselskadade

  Abdelmassih Waller, P. 2004 [Publisher information missing]. 22 s. (Certec; vol. 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 33. Pictures in medicine: Their use in patient centered diagnosis, treatment and feedback

  Henrik Enquist 2004 Lunds universitet. (Certec; vol. 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 34. Konsten genomskådad? Forskning, Reflektion, Utveckling

  Henrik Enquist & Karlsson, H. 2004 Vetenskapsrådet & Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 35. Utvärdering av gästföreläsare

  Kristav, P., Kalev Kuklane & Neveryd, H. 2004 Genombrottet, Lunds tekniska högskola. (Project and Conference Reports - Genombrottet)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 36. LSS - Särskild personligt stöd. Betänkande av LSS- och hjälpmedelsutredningen.

  Nordgren, C. 2004 [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 37. Pacemaking Jönköping

  Bodil Jönsson & Whitelock, I. 2004 [Publisher information missing]. 3 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 38. Pacemaking - ett instrument för reflektion om rytm,tid och stress

  Bodil Jönsson & Whitelock, I. 2004 [Publisher information missing]. 133 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. Verksamhetsberättelse 2003

  Bodil Jönsson & Håkan Eftring 2004 [Publisher information missing]. 27 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 40. Patient experiences and the values of medicines

  Bodil Jönsson, Bootman, J. L., Eichler, H-G., Moerman, D. & Rydén, A. 2004 [Publisher information missing]. 15 s. (International forum on medicines)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 41. Social simulator project

  Charlotte Magnusson & Mandre, E. 2003 [Publisher information missing]. (Certec; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 42. Slutrapport - projekt "En social simulator"

  Charlotte Magnusson & Mandre, E. 2003 [Publisher information missing]. (Certec; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 43. Haptics and traffic - a pre-study

  Charlotte Magnusson 2003 Certec, Lund University. 36 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 44. Elderly people and design

  Bodil Jönsson 2003 [Publisher information missing]. 28 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 45. Hälsosant-grupp för rehabilitering av långtidssjukskrivna: Ett pilotprojekt inom Apoteket AB

  Brattberg, G. 2003 [Publisher information missing]. 6 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 46. Äldre och design

  Bodil Jönsson 2003 [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 47. Livslångt lärande för alla? En rapport om lärandesituationen för vuxna med vissa psykiska funktionshinder

  Mandre, E. 2003 [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 48. Slutrapport - projekt "Haptik och trafik - en förstudie", beteckning EK 50A 2002:5083

  Charlotte Magnusson 2003 [Publisher information missing]. 36 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 49. Isaac användarhandledning

  Bodil Jönsson 2003 [Publisher information missing]. 74 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 50. Verksamhetsberättelse 2002

  Bodil Jönsson & Håkan Eftring 2003 [Publisher information missing]. 19 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 51. Lighting of RoboCup Games

  Anders J Johansson, Kirsten Rassmus-Gröhn & Christian Balkenius 2002 Lund University Cognitive Science. 19 s. (LUCS Minor; vol. 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Föregående 1 2 3 Nästa