Validering: - att anamma ett koncept trots osäkerhet om nyttan med det

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

I artikeln analyseras branschorganisationers förhållningssätt till
valideringssystem, generiska kompetenser och SeQF. Branschorganisationer
visar ett svalt intresse för SeQF men är positiva till generiska kompetenser
som inte kan valideras i avsaknad av valideringskriterier. Validering har fått
spridning bland branschorganisationer genom homogeniseringsprocesser och
en politisk-administrativ ordning som kombinerar näringslivets styrningslogik
med nyliberala marknadslösningar. Valideringssystemen har potential men
omfattar risker som kan förvärra kompetensbristen och hindra etablering,
precis det valideringen ämnar åtgärda.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • validering, kompetens, bransch, generisk, valideringskriterier, valideringssystem, näringsliv, mekanism, risk, koncept
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)84-103
Antal sidor19
TidskriftArbetsmarknad & Arbetsliv
Volym23
Utgivningsnummer2
StatusPublished - 2017 aug 28
Peer review utfördJa