صفحه دو: دلایل و پیامدهای تنش بین عربستان و قطر

Activity: OtherMedia participation

Description

The Drivers and Consequences of Saudi-Qatari Tensions
Period2017 Jun
Held atBBC Persian
Degree of RecognitionInternational

Free keywords

 • Qatar
 • Saudi Arabia
 • Persian Gulf
 • Tensions
 • Boycott
 • USA
 • Trump
 • Terrorism
 • UAE
 • Diplomacy
 • Sanctions
 • Iran
 • Turkey