Akuta effekter av träning i hjälpmedlet Innowalk i jämförelse med ståträning i ståskal för barn med svår cereberal pares.

Activity: Examination and supervisionSupervision of PostDoc

Period2016
Examinee/Supervised personKatarina Lauruschkus