Caring for our academic common: The research seminar as a community of practice

Activity: Talk or presentationInvited talk

Period2023 Mar 6
Held atKungliga tekniska högskolan: Institutionen för filosofi och historia, Sweden
Degree of RecognitionLocal