För att närmare förstå rättsområdena avtals- och obligationsrätt är det av stor betydelse att följa vad som händer i domstolarnas rättstillämpning. Detta gäller särskilt i dag när lagstiftningsaktiviteten är begränsad på dessa områden. Inom vissa delområden kan man se en stark utveckling genom rättspraxis. Det gäller exempelvis entreprenadavtal, avseende verkan av överlåtelseförbud och möjligheten att rikta krav mot annan än motparten i en kontraktskedja. Inom andra områden är rättspraxis mer begränsad och ger mer begränsade svar på enskilda frågor som hittar fram ända till Högsta domstolen. Frågan är närmast vilken gestaltning rättstillämpningen bör ha i framtiden.Med utgångspunkt i redogörelsen Svensk rättspraxis: Avtals- och obligationsrätt 2005–2019 i SvJT 2020 s. 821 kommer utvecklingen inom förmögenhetsrätten att diskuteras, företrädesvis med avstamp i några utvalda rättsfall.

Activity: Participating in or organising an eventOrganisation of workshop/ seminar/ course

Period2021 May 4
Event typeSeminar
LocationLund / StockholmShow on map