förbundsordförande i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar

Activity: Consultancy, expert advice and membershipsMember of board/committee/council etc

Period2019 May 202025 May 20
Work forNational Association of Swedish Art Societies, Sweden