Fortsatt nätverksstöd för nationella CRC-nätverk - Child Rights, Classroom and School Managment

  • Wickenberg, P. (Member)
  • Ulf Leo (Member)
  • Bodil Rasmusson (Member)
  • Agneta Wångdahl Flinck (Member)

Activity: OtherCommissioned education

Description

Stöd till kapacitetsutvecklingsinsats genom Barnrättsinstituet på Lunds universitet. Insatsen bygger vidare på resulteten från ITP 290 Child Rights in School and Classroom Management som genomförts med stöd av Sida under perioden 2003 - 2016.


Förväntade resultat

En ändamålsenlig digital plattform utvecklas av de 16 nationella nätverken tillsammans med CRi@LU för att konsolidera resultat från ITP Child Rights in School and Classroom Management och med möjlighet till kommunikation, erfarenhetsutbyte och samarbete. Plattformen används därefter för att sprida resultat mer effektivt i länderna till nya målgrupper samt för att tydligare göra de nationella nätverken är del av ett globalt nätverk där man stödjer varandra. De stärkta nätverkens arbete bidrar till att skapa trygga, fredliga, inkluderande och ändamålenliga lärandemiljöer i linje med Barnkonventionen och SDG 4 God utbildning för alla i de 16 deltagande länderna
Period2016 Nov 12018 Jul 31
Held atSIDA, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sweden