Frågan om människovärde. En kritisk studie av mänskliga rättigheter i rasismens och migrationens tidevarv.

Activity: Examination and supervisionExternal Reviewer of PhD thesis/Opponent

Period2020 Oct 23
Examination/Supervision held at
  • Uppsala University

UKÄ subject classification

  • Philosophy, Ethics and Religion