Helklassesamtaler om livsspörsmål. En kvalitativ studie i KRL-faget på småskoletrinnet

Activity: Examination and supervisionExternal Reviewer of PhD thesis/Opponent

Period2008 Sept 5
Examinee/Supervised personRut Ingrid Skoglund