Hur länge skall man behöva vänta? En uppföljning av rapportskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Activity: Consultancy, expert advice and membershipsExpert assignment

Period2014 Aug 12014 Dec 31
Work forSwedish Health and Social Care Inspectorate (IVO), Sweden