Information från Läkemedelsverket nr 2 2006. Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-K (AVK)-läkemedel – behandlingsrekommendation

Activity: Consultancy, expert advice and membershipsWork for advisory/policy/evaluation group or panel (public/government/UN/EU etc)

Period2006 Mar 11
Event titleLäkemedelsverket. Nationellt konsensusprogram om AVK-reversering : Nationella riktlinjer + bakgrundartikel om plasma vid waranreversering
Event typeWorkshop
LocationStockholm, SwedenShow on map
Degree of RecognitionNational