Ledamot av betygsnämnden för Anna Ryding ”Välviljans variationer. Moraliska gränsdragningar inom brottsofferjourer”, doktorsavhandling i sociologi vid Lunds universitet.

  • Persson, A. (Commissioned member of Examining committee)

Activity: Examination and supervisionExamination

Period2005
Examination/Supervision held at
  • Lund University