Ledamot av styrelsen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Skåne

Activity: Consultancy, expert advice and membershipsMember of board/committee/council etc

Period2020 Jan 12020 Dec 31
Work forArbetarrörelsens Arkiv i Skåne, Sweden