Ledamot betygsnämnd, Lunds universitet, Historiska institutionen, licentiatavhandling.Steven Dahl, "Folkmord som film. Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda – en receptionsstudie", Forskarskolan i historia och historiedidaktik.

Activity: Examination and supervisionExamination

Period2013 Jun 12