Ledamot i betygsnämnden för Karl Asp ”Mellan klassrum och scen – en studie av ensembleundervisning på gymnasieskolans estetiska program”, doktorsavhandling i musikpedagogik vid Musikhögskolan, Lunds universitet

  • Persson, A. (Commissioned member of Examining committee)

Activity: Examination and supervisionExamination

Period2015
Examination/Supervision held at
  • Lund University

UKÄ subject classification

  • Educational Sciences