Ordförande av det Nordiska nätverket för turismhistoria

Activity: Consultancy, expert advice and membershipsMember of external research organisation

Period2015 May 12023 Dec 31
Work forNordiskt nätverk för turismhistoria, Sweden
Degree of RecognitionInternational