Radiation Research Society 55th Annual Meeting

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conference

Description

Abskopal effekten är ett begrepp inom strålbehandling av tumörer som innebär att vid bestrålninga av en enskild tumör uppnås effekt även på tumörer utanför strålfältet. Effekten tros medieras av cytokiner, chemokiner och/eller immunceller. Men mekanismen är forfarande inte helt klarlagd. I det aktuella arbetet studeras abskopaleffekten kvantitativt i en råttumörmodell med tumörer implanterade i båda bakbenens lårmuskler. Förutom en grupp obehandlade kontroller studeras en grupp där endast tumörerna på vänster sida bestrålades, en grupp behandlas med syngent cellvaccin förstärkt interferongammaproduktion samt en grupp behandlas med kombinationen bestrålning + immunoterapi. Tumörernas exponentiella tillväxthastighet (TGR) studerades genom att måta tumörstorleken varje dag (Må-F) under 14 veckor. Abskopal effekten bestämdes kvanitativt genom att ijämföra medelvärdet av TGR för djuren i respektive grupp med med medelvärdet av TGR för motsvarande tumörer i kontrollgruppen. Den Specifika Abskopal Eeffekten (SAE = 1 – TGRRT/ TGRCtrl ) för gruppen som endast bestrålats var 33% (p
Period2009 Oct 32009 Oct 7
Event typeConference
LocationSavannah, GA, United StatesShow on map

UKÄ subject classification

  • Medical and Health Sciences