Sakkunnig tillsammans med Bjorn Sorenssen vid utvärdering av Filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet avseende identifiering av ledande och potentiellt ledande forskningsområden. Sakkunnigutlåtandet är publicerat i Humanistisk forskning 2010 – rapport från en utvärdering, Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, 2011.

Activity: Consultancy, expert advice and membershipsMember of peer review panel or committee (not publications)

Period2010
Work forStockholm university: Department for film and media studies, Sweden