Sammankallande i utredningsgrupp 1997, uppdrag att bedöma möjligheterna att inrätta en professur i sociologi med inriktning mot kriminalvetenskap vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Activity: Consultancy, expert advice and membershipsExpert assignment

Period1997
Held atSociology

UKÄ subject classification

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)