Webinar: Är det rimligt att satsa på det personliga kundmötet i den fysiska butiken?

Activity: Participating in or organising an eventOrganisation of workshop/ seminar/ course

Description

Många kedjor inom detaljhandeln anser att det personliga kundbemötandet är lösningen på fallande försäljningssiffror. Forskningen visar också att kunderna upplever att kontakt med personal driver positiva butiksupplevelser. Samtidigt är det svårt att bemanna upp med personal och timmar för att ge alla besökare med ett personligt kundbemötande i dagens detaljhandel. Lösningen är att våga utveckla den mekaniska försäljningen så att fler kunder kan klara sig själva och att effektivisera personalens sätt att bemöta och hantera kunder. 

Genom 3500 exitintervjuerna har CX First ställt samman en rapport över hur väl detaljhandeln lyckas konvertera besökare mekaniskt samt personligt. Slutsatserna visar att detaljhandeln har mycket att vinna på att underlätta för ett mer mekaniskt kundvarv i kombination med att effektivisera och prioritera säljarnas tid. 

Centrum för Handelsforskning vid Lunds Universitet har inom ramen för ett forskningsprojekt (med titeln Personalens roll i det framtida kundmötet) kunnat se att fysiska butiker har svårt att hinna med att möta alla kunder i fysisk butik. Samtidigt ger observationer i butiker vid handen att upplägg och material som stödjer den mekaniska försäljningen inte är speciellt utvecklat i dagens fysiska butiker.

Den 21:a april bjuder vi in till en online presentation av dom slutsatser och insikter som CXFirst och Centrum för Handelsforskning har fått fram i samband med dessa studier och projekt. En presentation där vi visar på dom utmaningar och faror som ligger i att förlita sig på ett personligt kundbemötande. Vi tittar på vilken påverkan och effekt ett personligt kundbemötande verkligen har på försäljning, kundnöjdhet och personalens arbetsbelastning, motivation och engagemang. Dessutom visar vi den enorma potential det finns i att öka försäljningen genom mer mekaniska och självständiga kundvarv. 
Period2020 Apr 21
Event typeSeminar
LocationSwedenShow on map
Degree of RecognitionNational