Child and Adolescent Psychiatry

 • Phone+4646174407
 • Visiting addressShow on map

  Baravägen 1, Psykiatriska kliniken

  221 85 Lund

  Sweden

 • Postal addressShow on map

  Baravägen 1, Forskningsenheten

  221 85 Lund

  Sweden

Unit profile

Barn- och ungdomspsykiatrin vänder sig till barn och ungdomar från 0 till 18 år och deras familjer. Forskning inom barn- och ungdomspsykiatri växer snabbt och det finns nu en stabil kunskapsbas för många av de psykiatriska tillstånden som debuterar under uppväxten. Inom barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen vid Lunds universitet bedrivs forskning med inriktning på utvecklingsrelaterade störningar (främst autismspektrumstörningar, AD/HD och ätstörningar), spädbarnspsykiatri, barns och ungas erfarenhet av utsatthet och övergrepp samt metodutveckling av utredning och behandling. Forskningen är i hög grad kliniskt förankrad men innefattar även breda epidemiologiska studier. I forskargrupperna ingår läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och pedagoger.

Network

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or