• Phone+46462224414, +46462227421

Unit profile

Description

Samhällets byggnader och byggande representerar mycket stora ekonomiska värden och även utvecklingen av varje enskilt byggprojekt påverkar samhället starkt. Utvecklingen av enskilda projekt kallas byggprocess och den definieras av skedena projektering, byggande och förvaltning. Mot bakgrund av den stora betydelsen för samhället är det särskilt viktigt att det finns kunskaper att leda byggprocessen så den uppfyller de krav som ställs i ett framtida uthålligt samhälle.

Research

Avdelningen för Construction Management medverkar i forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämnesområdet tillsammans med byggsektorns aktörer. Följande kunskapsområden har identifierats för avdelningens forskningsverksamhet: ? Projektledning, ? Resurshushållning ? Innovationer/Förändringar ? Byggprocessen ? Avdelningen för Construction Management medverkar i demonstrations- och utvecklingsprojekt bland annat utvärderas många utvecklingsprojekt. I samarbete med aktörerna inom byggsektorn arbetar avdelningen i och med olika utvecklingsprojekt. Exempel på områden som behandlas vid genomförda och pågående utvecklingsprojekt är nytt betongelementsystem, lättbyggnadsteknik i flera våningar, volymelement av betong - upphandling av underhållsbeläggningar, Kvalitetsstyrt överlämnade, planering av byggprojekt, erfarenhetsåterföring och arbetsplatsanpassat lärande samt förändringsprogrammet för byggsektorn Utmärkt Bygge.

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. Our work contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
  • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or