Environmental and Energy Systems Studies

  • Visiting addressShow on map

   John Ericssons väg 1, ingång G2/D

   223 63 Lund

   Sweden

  • Postal addressShow on map

   Box 118

   221 00 Lund

   Sweden

  Unit profile

  Research

  Systeminriktade tvärvetenskapliga studier av energi- och miljöfrågor. Studierna fokuseras på (i) effektiv användning och omvandling av energi där hela energikedjan från naturresurs till energitjänst studeras, (ii) miljöeffekter vid utnyttjande av olika energiformer och förnybara resurser, (iii) analys av faktorer som befrämjar eller motverkar förändring av energisystemen, samt (iv) analys av åtgärdsstrategier för hantering och förebyggande av energisystemens problem med koppling till miljö, säkerhet och utveckling. Särskild vikt läggs vid identifiering och analys av långsiktiga utvecklingsalternativ utifrån såväl ett nationellt som ett globalt perspektiv. Forskningen innefattar bl.a. policyanalys och kvalificerad teknikvärdering (technology assessment) med analyser av tekniska, ekonomiska och institutionella sammanhang.

  UN Sustainable Development Goals

  In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. Our work contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production
  • SDG 13 - Climate Action
  • SDG 15 - Life on Land

  Collaborations and top research areas from the last five years

  Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or