Laryngoesophagology, Allergy and Life Quality

 • Phone+4640336229, +4640332793
 • Visiting addressShow on map

  Jan Waldenströms gata 18, plan 3

  205 02 Malmö

  Sweden

 • Postal addressShow on map

  Jan Waldenströms gata 18, plan 3

  205 02 Malmö

  Sweden

Unit profile

Description

Cirka 20 procent av svensk befolkning beräknas drabbas av allergi. Behandlingen är huvudsakligen symtomatisk. Den kausala behandlingen är hyposensibilisering. Denna behandling är omfattande och tidsödande. Vi försöker effektivisera och förbättra behandlingen av luftburen allergi genom att utveckla nya behandlingsstrategier. Vi studerar också det fysiologiska sambandet mellan allergisk rinit och astma. Utöver detta pågår en hälsoekonomisk studie eftersom allergisk sjukdom och dess behandling har samhällsekonomiska konsekvenser. Patienter som genomgår laryngektomi på grund av cancer förlorar sin röst. Genom att operera in en ventil mellan matstrupe och luftstrupe kan ett röstsubstitut erhållas. För vissa patienter är det dock svårt att erhålla en fungerande röst. Vi studerar nu sambandet mellan matstrupens funktion och talet och varför en del patienter har svårt att komma igång med sitt tal.

UKÄ subject classification

 • Otorhinolaryngology
 • Respiratory Medicine and Allergy
 • Cancer and Oncology

Free keywords

 • Nasal
 • throat
 • ear

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. Our work contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 3 - Good Health and Well-being

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or