Anna-Greta Craafords pris för årets avhandling 2018

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet
Degree of recognitionRegional
Granting OrganisationsLäkaresällskapet i Lund