Anna-Greta Crafoords pris

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Pris för bästa avhandling vid medicinska fakulteten i Lund 2020